16. децембар 2016.

МОЖЕ

Замишљена реч у оку скита! 
Сузно цвета и песника пита:  

Ти би свој бол да опеваш скрити! 
Може ли сету стих ублажити? 

Може ли у реч жал уливана    
насмејати крик вртложног дана?

Може ли смех сузе која сања  
ублажити неразум страдања?    
   
Може ли корак сломљен ходати     
и сетног срца коб миловати?     

Може ли ледни ток са планине 
смрзнути жар у реци долине?  

Може ли песма живот одморити?! 
Може ли песма живот заменити?!

2 коментара:

Коментаришите слободно, искрено и без устезања, али културно!

Ако преузимате моје песме обавезни сте да их потпишете мојим именом, јер тако не кршите ауторска права!

Унапред хвала,

Споменка Денда Хамовић