11. март 2018.

ПЕСНИК ЈЕ ВЕЧНИК

Перо му не спава.

Снови и јава,
свила и станац,
белац и вранац,
несанице кроте.

Душа се ковитла
као бескрила птица

Мисли у виру
жедни дух испија.
Предаје перу пламен
за вечни помен.
Реч као на клавиру
реквијем развија.

Песник не умире –
поносни стуб бивства
увире у време.

У космичкој тајни
песме му остају.
Трајни су записи,
вечни у светлости.

Човек или песник?
Перо је траг у времену!
Песник је вечник!

11. март 2018.

Ако преузимате моје песме обавезни сте да их потпишете мојим именом, јер тако не кршите ауторска права!

Унапред хвала,

Споменка Денда Хамовић